Művészeti egységek

Mátrai Erik

A négy evangélista

MÁTÉ

MÁRK

LUKÁCS

JÁNOS


Imre Mariann

1 – Mária és Erzsébet találkozása

A lehetetlen megkísértésével szerettem volna ebben a munkában megmutatni az én viszonyomat az Istenhez.”

Fátyol Viola

2 – A születéstől a keresztelésig

„A születés csodája univerzális. Mária gyermeket szült, és ez olyan csoda és misztérium, ami összeköti őt minden anyával. Mária ugyanúgy vajúdott, átélte a várakozás feszültségét, az aggodalmat, a mélységes fáradtságot, megdöbbent áhítattal vette kezébe gyermekét először, talán kínlódott a szoptatással is.”

Csontó Lajos

3 -A tanítványok kiválasztása

„Számomra a tanítványok elhívása téma kiválasztása a vallás lehetőségének megélését jelentette. A műben az elhivatás élményét szerettem volna megmutatni.”

Asztalos Zsolt

4 – A tanítások formáló ereje

„Soha nem leszünk készen, a tanítások által sem, ezért szerettem volna az installációban műhelyhangulatot létrehozni.”

Richter Sára

5 – A gyógyítások

„Nem az a célja a gyógyulásnak, hogy a betegségből meg – gyógyuljunk, hanem az, hogy rájöjjünk, mi az értelme a betegségnek. Akkor van értelme, ha megváltozunk általa.”

Fehér Márta

6 – Jézus csodái

„A sorozatban nagy szerepe van a sokszorozásnak, ahogyan a csodában is. Ez a kifogyhatatlanságot jelképezi, ami utal a szeretet természetére: az az egyetlen dolog, ami ha megjelenik, sokszorozódik.”

Bukta Imre

7 – Példabeszédek

„Vizuálisan úgy igyekeztem áthidalni a kétezer éves távlatot mai környezetbe ágyazva, hogy az életszerűség és a spritualizmus is jelen legyen. Azonosulási kísérletként különös élménnyé vált maga az alkotás folyamata, mert beszippantott az időnélküliség.”

Lovas Ilona

8 – Lábmosás és az utolsó vacsora asztala

„A lábmosás – a megajándékozást és az elfogadást jelenti számomra. Fontosnak érzem, hogy a felém irányuló szeretetet el tudjam fogadni, amely engem is megváltoztat és adakozóvá tehet.Az utolsó vacsora asztala az úrasztala, melyhez mindannyian meghívást kaptunk, én is. Ezt a számomra és számunkra szóló állandó meghívást szeretném érzékeltetni ebben a munkámban.”

Erhardt Miklós

9 – A Getsemáne-kert

“Pilinszky beszélt több helyen is erről az agóniajelenetről, a különös, de mégis hiperreális dramaturgiájáról. Némafilmnek akartam megcsinálni, de aztán nem bírtam ki, hogy ne beszéljünk is róla.”

Gerber Pál

10 – A szenvedés eszközei – Keresztre feszítés

Az „Arma Christi” tárgyai arra az eseményre utalnak, amely „kiengesztelődés Isten és a bűn által megjelölt világ között”.

Szelley Lellé

11 – Az utolsó napok ikonja – Sírba tétel

„Az ikonosztázformátumot azért választottam, mert az (vagy ő) egy ablak.A művész felénk mutat, így a mű ebben a formában egy folyosó.Van örök élet, ez ennek az ikonosztáznak a mondanivalója.”

Mátrai Erik

12 – A feltámadás fénye

„Nem illik, nem szabad egyházi ünnepeken dolgozni. Én pünkösdhétfőn a Monstrancia szárnyait políroztam, sorjáztam, fényesítettem. Még aznap, a Szentlélek kiáradásának ünnepén akartam meglátni a művemet. Összeállt, és nagyszerű vallásos élmény volt számomra az egész alkotói folyamat, mint egy jól sikerült imádság.”