12. Mátrai Erik – A feltámadás fénye

Az anyagot az atomfizikusok szerint nem annyira kicsiny részecskékként kell elképzelnünk. Az anyag sokkal inkább az energiának gyönyörű matematikai harmóniák szerinti rezgése. Leginkább dallamhoz hasonlítható. A fény ragyogásához.

A világunk szeretetből lett: a Teremtő végtelen, áradó jóságából. Ebből születtünk, ebből sarjadt ki az emberi élet is. Az idők teljességében ez az isteni élet és fény, a szeretet gyönyörű dallama megjelent, testet öltött. A sötétség összefogott ellene, hogy kioltsa a fényét. Ám a benne rejlő, elpusztíthatatlan élettel szemben tehetetlen volt.

Krisztus fénye ma is ragyog. Akik hallgatnak a szívükre, akik hallgatnak őrá és a benne ragyogó fényre, azoknak ragyogó lesz a tekintetük.

A monstrancia (szentségmutató) az eucharisztia ünnepélyes kitételekor, körmeneteken használatos liturgikus eszköz, amelybe az eucharisztikus kenyeret, Krisztus testét helyezzük. A monstrancia díszes sugarai jelzik az élő Krisztusból sugárzó erőt, kegyelmet, békességet.