0. Mátrai Erik – A négy evangélista

A Biblia, a Szentírás az emberiség történelmének legnagyobb hatású írása. Hitünk szerint nem pusztán emberi mű. Nem betű, hanem Lélek és Élet. A Biblia első része az Ószövetség, amely a Krisztus előtti idők Messiás-várásának történetét, imádságait, prófétai könyveit, bölcsességét tartalmazza. A Biblia második nagy egysége az Újszövetség, amely Krisztus életét, Krisztus apostolainak tetteit és leveleit, valamint a végső időkről szóló prófétai írásokat gyűjti egybe. Az újszövetségi Szentírásban négy evangélium található. Jézus arca négy emberarcon, négy emberi lelken átszűrődve mutatkozik meg. Bár néha megkísértette a teológusokat, hogy a négy evangéliumot egybeszerkesszék, a kereszténység hűséges maradt a négy különböző Jézus-képhez. Ugyanis mind a négy csak töredékes megközelítése annak, ami emberi szavakkal kimondhatatlan. A kereszténység mindig is tudta és érezte, hogy ez a négy Krisztus-arc segít abban, hogy a négy gyönyörű, mégis a tárgyához viszonyítva gyarló leírás mögött megsejtsük az élő Krisztust, aki mind a négyen túlnő.A négy evangélista, Máté, Márk, Lukács és János önmagukon, a lelkükön, a közösségeik évtizedes hagyományán, a Lélek által vezetett áthagyományozás évtizedein szűrték át a szavakat, amelyeket azután leírtak. Mind a négy evangéliumban benne van ez az emberi anyag is….