Kedves Látogató!

Üdvözöljük a kortárs magyar képzőművészet, valamint a keresztyén kultúra találkozópontján!

A jelen kor embereinek és társadalmainak gondolkodása, továbbá hitéletének formája, intenzitása, talán a műveltségi megalapozottsága is eltér a megelőző korokétól. E gyűjtemény kezdeményezői a művészetet, a hitet és a tudományt, akárcsak a reneszánszban, egységben látják. Éppen ezért multidiszciplináris műveltségű tudósok válogatták ki, majd csoportosították azokat a bibliai igéket, amelyek a ma embere számára kiemelt jelentőséggel bírnak. Ezek gondolataiból és érzéseiből érlelte ki tizenkét kortárs magyar művész azokat a műalkotás-együtteseket, amelyek az evangéliumból, benne Jézus Krisztus életének stációiból merítették az ihletet.

Magángyűjteményünk a hitélet mai érvényessége iránt elkötelezetten viseli az Evangélium 21 nevet. Így szeretnénk átadni a keresztyén kultúra, továbbá a jézusi szeretet, befogadás, bűnbocsánat, megváltás és követés személyes üzenetét a mai művészet nyelvén.

A gyűjtemény a tudomány, a vallás és a művészet nemes hagyományai szerinti vándorúton teljesíti ki küldetését, hogy idehaza és külföldön minél több emberhez elvigye vándorkiállításként az élményt, amely egyaránt szül érzelmet és gondolatot. A gyűjtemény valamennyi alkotását és a jelentésüket kifejtő, szöveges magyarázatokat a hozzá készült művészeti album tartalmazza.

A gyűjtemény 13 önállóan is érvényes, alkalmanként egyenként is bemutatható egységből áll (Műtárgylista), a teljes kiállítás területigénye 500 négyzetméter. A gyűjtemény és a hozzá tartozó album létrehozása kapcsán külön köszönet illeti Petrányi Zsolt gyűjteményi és kiállítási kurátort, a tizenkét kiváló művészt, Fabiny Tamás és Székely János püspök urakat, Beke László művészettörténészt, Király Kata nyelvi lektort, Zsengellér József szakmai lektort, Németh L. Dánielt tervezőt, Sulyok Miklós fotóművészt és mindazokat, akik az ötlet megszületésétől kezdve támogatták és segítették a megvalósítást.

Kovács-Szabó Tímea és Kovács Levente

a gyűjtemény tulajdonosai