A gyűjtemény bemutatása

Kovács-Szabó Tímea és Kovács Levente, a gyűjtemény tulajdonosai

A történelem során a művészet inspirálóan hatott a tudomány és a gazdaság fejlődésére. Nincs rá okunk, hogy a jelenben más kapcsolatot tételezzünk fel. Ezért meglátásunk szerint korunk művészetét és művészeit ugyanúgy ismerni, szeretni és tisztelni érdemes, mint a más területeken alkotókat. Értelmezésünkben a művészet képes arra, hogy a jövőbe vezető úton megerősítéssel, megújítással vagy tagadással összekösse a jelent a múlttal; emellett kultúránk eredetének és történelmünknek a sajátos megismertetésén túl annak lelki megértéséhez, érzelmi elsajátításához is közelebb visz. Mindezzel pedig olyan empátiához segít eljutni, ami a jelen kor kihívásaiban is utat mutathat. Mi, mint a gyűjtemény tematikáját meghatározó, tulajdonos házaspár, elkötelezettek lévén a műveltség és a kultúra terjesztése iránt, így értelmeztük mecénási szerepünket. Közéleti, gazdasági, oktatási, tudományos és egyházi tevékenységeink mellett ezért invitáltunk 12 neves művészt az Evangélium 21 kortárs művészeti gyűjtemény létrehozásának gondolati és lelki útkeresésére. A zsidó-keresztyén kultúra alapja a Biblia, amely a kiválasztott nép történetének, majd Jézus életének összefoglalásával generációk végtelen sorának nyújt iránymutatást. Az Evangélium 21 kortárs művészeti gyűjtemény is a Bibliát követi, amikor 12 egységben mutatja be Jézus életének, cselekedeteinek, a megváltáshoz vezető útjának főbb egységeit

Az egybegyűjtött alkotások megismerése hasznos a kultúra- és művészettörténet iránt érdeklődőknek, hiszen egy egységes, de különféle látószögeket is felkínáló rendszerben találkozhatnak azon történeti eseményekkel, amelyek nélkül érzelemvilágunk, gondolkodásunk és a művészet fejlődése egyaránt értelmezhetetlen lenne.A gyűjtemény felfedezése értékes a keresztyén kultúra és ökumené iránt érdeklődőknek is, hiszen nemcsak a maga teljességében állítja eléjük Jézus életét és munkásságát, ahogy azt az evangéliumokból megismerhettük, hanem a művészet eszközei a megközelítések sokféleségével nyitnak újabb és újabb ajtókat, amelyeken át a gondolat beléphet ebbe az evangéliumi világba.A műalkotások elmélyült tanulmányozása fontos lehet a keresztyén vallásukat gyakorlóknak, hiszen az egyes elemek kiemelése, új szempontú megjelenítése a meditáció és átélés számára is lehetőségeket tár fel. És végül az Evangélium 21 tanulságos lehet a más vallások és meggyőződések követőinek is, hiszen a sokféle megértésnek és elfogadásnak a krisztusi szeretet egységében való felmutatása a kölcsönös tiszteletre és a toleranciára törekvés szolgálója is. Célunk, hogy a gyűjtemény minél több helyen való bemutatásával a lehető legtöbb embertársunk számára megismerhetővé, újra – vagy akár először – elgondolkodtatóvá és átélhetővé tegyük keresztyén kultúránk és hitünk alapjait. Egyúttal hangsúlyozzuk azt a szilárd meggyőződésünket, hogy a krisztusi életmű a 21. század művészetében is otthon van, annak teremtő része.A kiállítás anyagának létrehozásában vállalt munkájukért köszönetet mondunk a művészeknek és a kurátornak. Soli Deo Gloria!